Contacteer ons

Ons Team

Foto Sofie Maes

Sofie Maes

Coördinator - Logopediste

Foto Nina Piens

Nina Piens

Coördinator - Logopediste

Foto Evelien Van Dycke

Evelien Van Dycke

Logopediste

Foto Angelique Sardeur

Angelique Sardeur

Logopediste

Foto Aaricia Serreyn

Aaricia Serreyn

Logopediste

Geschiedenis

van de praktijk

In 1980 startte Johan Van Rengen een zelfstandige logopedische praktijk in het centrum van Oudenaarde. Het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en cliëntgerichte therapie leidde tot een gestage groei van de praktijk die momenteel bestaat uit 5 logopedisten. De praktijk werd in 2017 overgenomen door Sofie Maes en Nina Piens en werd omgedoopt tot 'De Klemtoon'.

We beschikken over:

  • een team van gespecialiseerde logopedisten met jarenlange werkervaring in onze praktijk
  • up-to-date therapeuten door continue bijscholing en door begeleiding van stagiaires van hogescholen en universiteit
  • we zijn lid van de Vlaamse Vereniging van Logopedisten die ons bijscholingen aanbiedt en ons informatie verstrekt omtrent nieuw onderzoeksmateriaal, behandelingstechnieken of terugbetalingstarieven
  • we onderhouden positieve contacten met scholen, CLB's, ziekenhuizen, rust- en verzorgingsinstellingen, artsen en gespecialiseerde centra
  • we onderschreven de conventie met het RIZIV waardoor we de officiële tarieven en de kwaliteitseisen van het RIZIV volgen.

Doelgroepen

Intake - Werkwijze

U kan telefonisch of via mail contact met ons opnemen op eigen initiatief of na doorverwijzing. Er volgt een intakegesprek waarbij volgende items aan bod komen:

  • beluisteren van de hulpvraag en de voorgeschiedenis
  • verstrekken van informatie betreffende het logopedisch onderzoek, het verloop van de behandeling en de honoraria met de voorwaarden van terugbetaling door het RIZIV of de aanvullende verzekering van uw mutualiteit
  • bespreken van de aanpak van de behandeling in het kader van onze praktijk
  • indien nodig en mits uw goedkeuring vragen we aanvullende informatie van betrokken personen of instanties zoals de school, CLB, arts...

Er wordt een afspraak gemaakt met de behandelende logopedist(e) voor een diagnostisch onderzoek dat één of meerdere sessies in beslag kan nemen, afhankelijk van de problematiek. Op basis van het aanvangsbilan bespreken we met u de resultaten van het onderzoek, het behandelingsplan en doen we een behandelingsvoorstel. De behandelingen kunnen doorgaan op de praktijk, aan huis, op school ( in overleg met de inrichtende macht), of op een andere locatie.

Deskundig maatwerk en een goed overlegmodel zijn de hoekstenen van onze praktijk.

Informatie omtrent de vernieuwde privacy wetgeving (GDPR) kan u hier terugvinden. Voor verdere vragen hierover contacteer ons gerust.

Honoraria

Prestatie Je bent
gewoon verzekerd
Je hebt
verhoogde tegemoetkoming
Bedragen van toepassing vanaf 1 Januari 2023
Honorarium Terug-
betaling
Remgeld
Honorarium Terug-
betaling

Remgeld
Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling (per halfuur) 43,84
29,00 14,84 36,50 33,50 3
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling 72,24 40,50 31,74 51,50 47,00 4,50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten Op school 36,12 23,81 12,31 29,81 27,81 2
Buiten de school 36,12 25,36 10,76 30,86 28,86 2
Individuele zitting van minimaal 60 minuten 72,53 50,98 21,55 61,98 57,48 4,50